My – przedsiębiorczy. Luźny raport o stanie brańskiego handlu i usług. Cz. 1 – GASTRONOMIA

My – przedsiębiorczy.  Luźny raport o stanie brańskiego handlu i usług. Cz. 1 – GASTRONOMIA

Oto pierwszy z cyklu artykuł, poświęcony spostrzeżeniom na temat aktualnego stanu brańskiego handlu oraz usług. Wielokrotnie i na różne sposoby, w ostatnich kilkudziesięciu latach mówiło się o występującym w naszym miasteczku zjawisku rozwiniętej przedsiębiorczości tutejszych mieszkańców. W tym i najbliższych…

OSP – Odrzucona Straż Pożarna, czyli budżet obywatelski w Brańsku

OSP – Odrzucona Straż Pożarna, czyli budżet obywatelski w Brańsku

Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego, w ramach której środki przeznaczone są na inicjatywy i projekty inwestycyjne zgłaszane przez lokalne społeczności. W teorii ma on aktywizować społeczeństwo obywatelskie, umożliwić społeczeństwu współzarządzanie i decydowanie o fragmencie…