BRAŃSKIE SKARBY. ARCHEOLOGICZNE WĘDRÓWKI W PRZESZŁOŚĆ

Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę 26 września 2021 r. o godz. 15.00 w Zespole
Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7.


Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej w Brańsku zapraszają na wystawę ,,Brańskie skarby. Archeologiczne wędrówki w
przeszłość”. Pod tym nieco tajemniczym i wiele obiecującym tytułem kryje się ekspozycja,
która poprowadzi nas na wędrówkę w przeszłość Brańska i okolic. Przeszłość odkrywaną
zarówno dzięki przypadkowym znaleziskom jak i prowadzonym przez wiele lat naukowym
pracom archeologicznym. Temat zwizualizują plansze prezentujące w interesujący sposób
najciekawsze materiały oraz zdjęcia z prac terenowych – wykopalisk. Atrakcją będzie pokaz
oryginalnych zabytków ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wśród nich
słynnego skarbu z Brańska, który obejrzeć będzie można w dniu wernisażu.
W programie:

  • prelekcja Ireneusza Kryńskiego „Opowieść o skarbach”
  • rozstrzygnięcie konkursu „Na Zamczysku”
  • pokaz wypieku podpłomyków w wykonaniu pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury
    Ludowej
    Wystawa przygotowana przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
    Komisarz wystawy, teksty: Ireneusz Kryński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *