Wiktor Szerszenowicz

Brańszczanin. Powstaniec Styczniowy.

Ur. w 1934 r. Syn Antoniego, wyznania rzymskokatolickiego, rolnik. Ok. 1855 r. ożenił się z Konstancją, z którą miał córkę Józefę.

Aresztowany w lutym 1864 r. i skazany na zesłanie jako więzień polityczny do kraińskiego obwodu w tomskiej guberni “za pełnienie funkcji powstańczego policjanta, nakłanianie i dostarczanie do szajki ludzi…

W liście z 23 września 1865 r.  do gubernatora w Grodnie prosił o umożliwienie odwiedzenia go na Syberii przez żonę i córkę, gdyż do końca zesłania zostało mu jeszcze wiele lat.

(CGIA Grodno, f. I, op. 34, nr 2090, k. 1-46)

Źródło: „Brańsk podczas powstania styczniowego” Zbigniew Romaniuk. Ziemia Brańska t.IV 1993 s.58

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *