Brańsk

Niezłomni lecz Wyklęci. Wyklęci lecz Niezłomni.

1 Marca to odpowiedni dzień by rozpocząć serię publikacji dotyczących Żołnierzy Wyklętych. Temat ten już od dłuższego czasu zaprzątał moje myśli. Brakowało mi jednak wiedzy, czasu by go należycie zgłębić. Szczęśliwie znalazł się ktoś, kto tą tematyką intensywnie zajmuje się już od wielu lat, być może wspólnymi siłami uda się przedstawić jak najszerszy i jak najdokładniejszy obraz tamtych czasów, a także osób związanych konspiracją niepodległościową. Liczę na to, że zaangażujesz się w to dzieło także Ty czytelniku. Być może w Twoim domu skrywana jest wiedza o tamtych dniach i wydarzeniach. Może w głowie dziadka, może w zapiskach babci. Może gdzieś leżą zapomniane stare fotografie i dokumenty. Czas szybko umyka i być może to już ostatnia szansa na to, by o nie zapytać. A temat jest to trudny. Szczególnie w naszych stronach. Wielu niechętnie o tych sprawach rozmawia. Część z nich nie chce wracać do ciężkich wspomnień. Cześć powstrzymuje pielęgnowana przez lata ostrożność. A jeszcze inna część po prostu ma w tej sprawie nieczyste sumienie. Mimo wszystko warto te ograniczenia przełamywać i pytać, pytać, pytać. Nie skupiać się na ocenie, ale zrozumieniu. Dociekać prawdy bez względu na to jaka ona była i w końcu brać z tej prawdy naukę.

Poniżej znajdziecie wspomnienie kilkunastu osób. Czasem w bardzo lakonicznej, zwięzłej postaci – nie wiadomo o nich nic więcej ponad to, ze byli, czasem omówione nieco szerzej. Być może wielu z Was odnajdzie tu członków swoich rodzin. Liczymy na to, że zachęci to Was do zadawania pytań, poszukiwań i dociekań. Liczmy na to, że zechcecie podzielić się z nami swoją wiedzą o tych osobach. Zdecydowana większość poniższego materiału została opracowana przez Darka Zabłudowskiego. Materiał ten został powierzchownie uzupełniony o wiedzę pochodzącą z relacji partyzantów zebranych przez Mieczysława Korzeniewskiego. Uwzględniono tu wyłącznie osoby, które były bezpośrednio związane z Miastem Brańsk, czy to przez swoje urodzenie, czy też miejsce zamieszkania. W przyszłości osobny temat poświęcony będzie żołnierzom z okolic Brańska. Kilka osób świadomie pominięto, ze względu na negatywną, bądź niejednoznaczną ocenę tych postaci. Być może w przyszłości losy tych osób stanowiłyby materiał na artykuł pokazujący także tę ciemniejszą stronę ludzi powiązanych z podziemiem niepodległościowym. Z kontrowersyjnych postaci pozostawiono tu jednak postać “Ładunka”. Ocenę jego postaci zostawimy czytelnikom. W moich oczach przynajmniej cześć jego win zmywa śmierć w bitwie z wrogiem, choć z drugiej strony nic nie zostaje zapomniane. Z czasem wymienione tu osoby pojawią się na witrynie jako osobne wpisy w kategorii Postacie. Być może uda się wtedy przedstawić je szerzej. Być może artykuł ten, szczególnie w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych da pretekst do refleksji nad tragicznymi, ale często tez bohaterskimi losami ludzi, którzy pomimo wszelkich przeciwności swoim życiem bronili swoich przekonań i niepodległości Ojczyzny.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Zapraszam do lektury, komentowania i nadsyłania materiałów
Rafał Korzeniewski

Uczestnicy konspiracji i żołnierze oddziałów niepodległościowych z terenu Miasta Brańsk

Poniższa lista powstała na podstawie posiadanych przeze mnie dokumentów i wiedzy zdobytej podczas studiowania losów uczestników konspiracji niepodległościowej. Brakuje na niej żołnierzy z tak zwanej pierwszej konspiracji od 1939 – 1941 r., czyli za tak zwanego pierwszego sowieta. Brak wielu dokumentów w Polskich archiwach utrudnia przeprowadzenie prac związanych z tym tematem. Duża część z nich może znajdować się w trudno dostępnych archiwach NKWD a obecnie FSB w Moskwie. Ze zrozumiałych powodów jest więc trudno dostępna. Do listy tej warto więc podejść raczej jak do punktu wyjścia do badań niż ich finalnego rezultatu, podsumowania. Liczę na to, że lektura poniższych biogramów zachęci mieszkańców Brańska i tych byłych i obecnych do uzupełnienia zawartej tu wiedzy.

 • Aronowicz Wacław ps. „Bury” – ur.: 09.07.1912 r. zm.: 1980, syn Stefana, zamieszkały w Brańsku żołnierz ZWZ, AK i AKO. Aresztowany w 1944r.
 • Bińczak Feliks ps. „NN” – ur.:1910 r. zamieszkały w Brańsku żołnierz ZWZ i AK. Związany z konspiracją, z zawodu nauczyciel.
 • Chorłowski ( Horłowski) Aleksander ps. „Sęk” – ur.: 15.01.1923 r. syn Władysława i Leontyny. Zamieszkały w Brańsku, przy ul. Mickiewicza. W organizacji NSZ i NZW był łącznikiem Władysława (Stanisława) Dernowskiego ps. „Ładunek”. Podczas amnestii w 1947 r. nie ujawnił się i wyjechał z Brańska.
 • Dąbrowski Antoni ps. „Ryś” – ur.: 01.08. 1921 r. w Brańsku. Syn Antoniego żołnierz AK, AKO, WiN
 • Dąbrowski Jan ps. „Bąk” – ur.: 1927 r. w Brańsku. Syn Bolesława żołnierz i łącznik NZW.
 • Zbigniew Demboruk (Dęboróg) ps „Orlik” – żołnierz NOW/NSZ, przyszedł do Brańska za pierwszego sowieta wraz z wujem, z zadaniem wybudowania studni artezyjskiej. Prawdopodobnie już od 1942 r. w strukturach podziemia. Brał udział w bitwie pod Bodakami. Choć w tej bitwie nie zginał, to jego pseudonim widnieje wśród zabitych w tej bitwie na pomniku w Klichach. Zginął pod Hilarowem. Pochowany we wsi Podłazówki. Po latach w jego poszukiwaniu przybył do Brańska jego brat, który z Armią Andersa trafił do Anglii. Niestety spotkały go smutne wieści.
 • kpr./plut. Dernowski Władysław ( Stanisław) vel Stanisław Krzyżanowski ps. „Ładunek” – ur.: 1923r w Brańsku. W organizacji NSZ od 1943 r. w kompani Wiktora Szurpickiego ps. „Odra”. Od wiosny 1945 r. w plutonie J. Boguszewskiego ps. „Bitny” i kompani ppor. A. Dobrowolskiego ps. „ Kruk”. Jesienią 1945r. wraz z oddziałem „Bitnego” wchodzi w skład 3WB NZW kpt. R. Rajsa ps. ”Bury”. W drugim plutonie J. Boguszewskiego ps. „Bitny” zostaje dowódcą drużyny i zastępcą dowódcy plutonu. Brał czynny udział w pacyfikacji prawosławnych wsi i rozstrzelaniu wozaków pod wsią Puchały Stare na terenie powiatu Bielsk Podl. w styczniu i na początku lutego 1946 r. Podejrzewany o samowole, kradzieże i zabójstwa w terenie (np.: raport Komendanta powiatu NZW ppor. Zachariasz Tarnowski ps. „Grek” „Dziadek”, „Kochanowski” z dnia 17.04.1946 r. do Komendy Okręgu). Za swoje występki a w szczególności za zbrodnię na “Furmanach” miał stanąć przed Sądem Polowym. Zginął 30.04.1946 r. w bitwie pod Śliwowem. Co ciekawe w opinii wielu ludzi z Brańska uchodził za niezwykle sympatyczną osobę, duszę towarzystwa. Być może czas wojny wydobył z niego najgorsze cechy.
 • Falkowski Józef ps. NN – ur.: 1905 r. w Brańsku żołnierz ZWZ i AK
 • Falkowski Józef ps. NN – ur.: 1916 r., zm.: 1958 r. w Brańsku żołnierz ZWZ, AK. W czasie okupacji był policjantem. Pomógł wielu ludziom uniknąć aresztowań.
 • Falkowski Bolesław ps. „Lis” – ur.: prawdopodobnie 1905 r. żołnierz ZWZ i AK. Drożnik – technik drogowy. Także policjant za okupanta.
 • por./kpt. Feruś Stanisław ps. „Grzmot”, „Swój” – ur.: 08.06. 1906 r. syn Tomasza i Katarzyny. Żołnierz ZWZ i AK. Szef BIP w sztabie Komendy Obwodu Bielsk Podlaski. Komendant rejonu 2 Brańsk w Komendzie Obwodu któremu podlegała placówka nr. 1 dowodzona przez sierż./chor. Józefa Sudora (Sudara) ps. „Sad”. Następnie dowódca 3 batalionu 2 pułku ułanów pieszych AK odtwarzanego podczas akcji „Burza” w 1944r. któremu podlegały 3 kompanie terenowe: pierwsza dowodzona przez por. Jana Siergiejuka, druga dowodzona przez ppor. Stanisława Borowskiego i trzecia dowodzona przez por. Jana Trusiaka późniejszego komendanta AKO i WIN w powiecie Bielskim i kompania ckm. pod dowództwem chor. Wojtowicza Władysława ps. „Brzoza”. Podczas okupacji pracownik amtkomisariatu w Brańsku z zawodu nauczyciel. Aresztowany w sierpniu 1944r. przez NKWD i wywieziony do Riazania. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasług z Mieczami w maju 1943 r. i Krzyżem Walecznych w 1944 r. awansowany do stopnia kapitana w 1944 r.
 • Gipszer Józef ps. „Orlik” zam. w Brańsku żołnierz AK, AKO.
 • Haraburda Tadeusz ps. „Chrabąszcz” ur. 1924r. zamieszkały w Brańsku żołnierz AK i NZW aresztowany przez PUBP w Bielsku Podlaskim. Dnia 15.08.1945 r. zwolniony po przesłuchaniu.
 • ppor. Kołosowski Jan ps. „Wilk”, „Lont” – żołnierz ZWZ i AK ur. 28.12. 1908r. z zawodu nauczyciel. Uczestnik zgrupowania akcji „Burza” pod Oleksinem. Aresztowany 1944 r. w Brańsku przez NKWD i wywieziony do Riazania.
 • Kosiński Mieczysław ps. „Kłos”, „Niśa” – ur.: 1924 r. syn Józefa zam. w Brańsku żołnierz AK i NZW.
 • Kozdrój Helena ps. NN – urodzona w Brańsku. W konspiracji ZWZ i AK. Aresztowana w 1944 r.
 • Krzyżewski Teofil ps. „Bartosz” – ur.: 1908 r. plut. żołnierz PZP, ZWZ i AK.
 • Korzeniewski Edmund (Edward) ps. „Edek” zam. Brańsk żołnierz AK, AKO. Postrzelony przez tzw. sowietki pilnujące linii telefonicznej między Brańskiem i Bielskiem w okolicy wsi Koszewo. Przeniesiony przez miejscowa siatkę ze wsi Koszewo do Sierakowizny. Do domu rodzinnego Eugeniusza Kożuszkiewicza ps. „Orzeł”. Zmarł 07.01 1945 r. Sam „Orzeł” zginał kilka miesięcy później w bitwie pod Bodakami 17.05 1945r. NKWD podpaliło dom w którym się bronił. (Przekaz rodziny Korzuszkiewiczów, info.w zbiorach autora)
 • kpr./plut. Korzeniewski Józef ps. „Osa” – ur: 24 maja 1925 r., syn Andrzeja i Pauliny. Przed wojną rozpoczął naukę w gimnazjum. Wrażliwy, z zacięciem literackim. W organizacji NSZ od końca 1943 r. ( prawdopodobnie zwerbowany przez Zbigniewa Demboruka ps. „Orlik”) początkowo w kompanii Wiktora Szurpickiego ps. „Odra” następnie w oddziale dyspozycyjnym komendy powiatu pod dowództwem por. Z. Zalewskiego ps. „Drzymała” i ppor. A. Dobrowolskiego ps. „Kruk”. Uczestnik bitwy pod Bodakami 17.05.1945 r. z oddziałami UB i NKWD – otworzył w tej bitwie możliwość odwrotu oddziału ku rzece, wyniósł z pola bitwy nieprzytomnego kolegę Mieczysława Zawadzkiego ps. „Kafel”. Od listopada 1945 r. w 3 BW NZW kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury” w 2 plutonie Jana Boguszewskiego ps. „Bitny” dowódca drużyny. Od sierpnia dowódca patrolu i szef egzekutywy w pow. Bielsk Podl. Zabity w miejscowości Krynki Jarki w listopadzie 1946 r. przez swoich żołnierzy „Wilczura ” i „Lwa ” – współpracowników UB.
 • Korzeniewski Stanisław ps. „Kociak” (i/lub „Huragan”) – ur.: 12.10.1920 r. w Brańsku, syn Wacława i Pauliny zam. ul. Mickiewicza . Żołnierz AK następnie w kompani NSZ M. Sakowicza ps. „Sosna”, latem 1945 r. przeszedł do NZW.
 • kpr./plut. Klukowski Wacław ps. NN – ur.: 1903 r. syn Józefa, żołnierz ZWZ i AK. Jeden z pierwszych twórców konspiracji w Brańsku. Aresztowany w 1944 r., wywieziony do Riazania
 • Krupkowski Stanisław ps. NN – partyzant z Brańska. Zginął pod Orłowem.
 • Myszkowski Tadeusz ps. NN  ur.: 12.04.1925 r. ur. w Olszance woj. Suwalskie zam. w Brańsku funkcjonariusz posterunku MO. Dnia 28.06.1945 r. zostaje rozbity posterunek przez oddział Zbigniewa Kryńskiego ps. „Rekin” z NSZ. Po rozbrojeniu posterunku i funkcjonariuszy T. Myszkowski pozostaje w oddziale jako zwerbowany żołnierz NSZ. ( z innych informacji i zeznań funkcjonariuszy wynika że nikt nie chciał pracować na posterunku w Brańsku w tamtym okresie czasu.)
 • Muszyński (Muczyński) Antoni ps. „Kuna” – ur.: 12.12. 1919 r. syn Stanisława i Sabiny zam. w Brańsku żołnierz AK, AKO.
 • Malinowski Wacław ps. „Śmigły” ur.: 1918 r. syn Stanisława, zamieszkały w Brańsku. Żołnierz AK i NZW.
 • Miałkowski (Miałchowski?) Paweł ps. NN. – zam. w Brańsku, żołnierz AK, NZW
 • Miałkowski (Miałchowski?) Zygmunt ps. – zam. w Brańsku, żołnierz AK, NZW
 • plut. Osmólski Władysław ps. „Fala” – ur. 12.12.19211 r w Brańsku żołnierz AK i NSZ zginął w bitwie z grupą operacyjna UB i NKWD pod Bodakami 17.05.1945r.
 • Osmólski Edward ps. „Socha” – zam. w Brańsku żołnierz AK i AKO. Od  1945r. w V Brygadzie Wileńskiej AK pod dowództwem  mjr. Zygmunta Szendzielarza  ps. „ Łupaszka”. Przydzielony do 1 szwadronu  por. Zygmunta Błażejewicza  ps. „Zygmunt”.
 • sierż. Olszewski Józef ps. „Chłop”, „Szary” – ur. 1906 r. w Oleksinie zam. w Brańsku dowódca plutonu, żołnierz ZWZ i AK.
 • Ołtarzewski Adolf ps. NN – ur.: 1920 r. w Brańsku syn Jana, żołnierz AK, AKO. Aresztowany 30.03.1945 r. przez PUBP w Bielsku Podlaskim następnie przekazany do więzienia w Białymstoku.
 • Orłowski Aleksander ps. NN zam. w Brańsku żołnierz NOW, NSZ i NZW, kompania Jana Sakowicza ps. „Bem”
 • Ostasiewicz (Ostaszewicz) Józef ps. „Wilk”, „Orzech” (vel Sacewicz Jan) – ur.:27.12.1924 r., syn Aleksandra i Aleksandry zamieszkały w Brańsku, żołnierz AK,NSZ i NZW w kompani M. Sakowicza ps. „Sosna”. Aresztowany na terenie woj. Warszawskiego dnia 28.06.1947 r. po przesłuchaniu zwolniony, następnie znowu aresztowany przez WUBP w Białymstoku i przesłuchany jako podejrzany. Śledztwo zostało umorzone.
 • Ostrowski Zygmunt ps. NN – ur.: 25.10.1917 r. w ZSRR, zamieszkały w Brańsku. Od sierpnia do grudnia 1944 r. funkcjonariusz posterunku MO, zdezerterował i przyłączył się do organizacji AK i AKO.
 • Pełszyk Mieczysław ps. NN żołnierz AK aresztowany w 1945 r.
 • Piotrowski Stanisław ps. „Brzoza” zam. w Brańsku żołnierz AK i NZW.
 • Popławski Franciszek ps. „Zagłoba”, „Olcha” ur. w Popławach, w organizacji PZP od 1941 r., zwerbowany przez W. Klukowskiego. Następnie w NOW i NSZ. Aresztowany 1945 r. i skazany zmarł w więzieniu w Rawiczu w 1948 r.
 • Puchalski Zenon ps. „Pulpit” – ur.: 22.12.1926 r. w Brańsku, syn Władysława i Janiny. W organizacji NSZ od 1945 r. następnie w NZW zamieszkały na ul. Bielskiej.
 • Radziwoń Konstanty ps. „Czeremcha” – zam. w Brańsku żołnierz AK i NSZ. Zginął w bitwie pod Bodakami 17.05.1945 r.
 • Rzewuski Stanisław ps. NN – ur.: 17.10.1924 r. zamieszkały w Brańsku żołnierz AK i NZW.
 • Skowroński Józef ps. „Spust” – ur.: 1925 r., syn Jana, zam. Brańsk żołnierz AK, NZW
 • Stanisław Sobolewski ps. „Orwicz”, „Jerzy”, „Orkan” – ur.: 1921 r. w Patokach. Zamieszkały w Brańsku. Za udział w konspiracji aresztowany i więziony.
 • sierż./chor. Sudor (Sudar) Józef ps. „Sad” – ur.1902 r. zamieszkały w Brańsku kpr./plut. rezerwy Wojska Polskiego żołnierz ZWZ i AK. Jeden z pierwszych uczestników konspiracji w Brańsku. Był dowódcą placówki AK w Brańsku pod dowództwem Komendanta rejonu drugiego kpt. Stanisława Ferusia. Podczas zgrupowania w czasie akcji „Burza” w 1944 r. pod Oleksinem dowodził kompanią ckm. w 2 batalionie AK kpt. Antoniego Chlebińskiego ps. „Choina”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasług z Mieczami i awansowany do stopnia chorążego w 1944 r.
 • ppor./por. Szmurło Walerian ps. „Wierny” – zamieszkały w Brańsku żołnierz ZWZ i AK.
 • Szmurło Zygmunt ps. NN  ur.: 1923 r., zamieszkały w Brańsku żołnierz AK i NZW.
 • Sukowski Jan ps. NN – ur.: 15.05.1910 w Brańsku, syn Józefa i Anny, żołnierz ZWZ i AK
 • plut./sierż. Spodar Kazimierz ps. „Sas” – ur.: 1904 r., syn Stanisława, zamieszkały w Brańsku podoficer Wojska Polskiego żołnierz ZWZ i AK. Oddelegowany do Brańska do prowadzenia Strzelca. Jeden z organizatorów siatki AK w Brańsku.
 • ppor./por. Siergiejuk Jan ps. „Lis”, „Hak”, „Wach” – ur.:1911 r., syn Eliasza, żołnierz ZWZ i AK był adiutantem w Komendzie Obwodu i dowódcą plutonu w rejonie Brańska. Następnie dowódca pierwszej kompani w 3 batalionie 2 pułku ułanów pieszych AK odtwarzanego podczas akcji „Burza” w powiecie Bielsk Podlaski pod dowództwem kpt. Stanisława Ferusia. Z zawodu był nauczycielem. Nie urodził się w Brańsku, ale był podczas okupacji związany z tym terenem. Aresztowany 1944 r. w Brańsku podczas rozmów z dowództwem Armii Czerwonej i NKWD, wywieziony do Riazania.
 • Wiński Borys ps. „Benchor”  ur.: 1927 r., syn Mieczysława, żołnierz i łącznik NZW.
 • Witkowski Wacław ps. „Jesion” – zam. w Brańsku. Z zawodu szewc. Żołnierz AK, NSZ i NZW w oddziale „Kruka”. Brał udział w bitwie pod Bodakami 17.05.1945 r. Po bitwie oddelegowany do zwiady konnego.
 • Witkowski Józef ps. NN – zam. w Brańsku, brat Wacława, żołnierz AK, NZW.
 • Wróblewski Józef ps. NN – zam. w Brańsku żołnierz AK, NZW. Kowal brański.
 • Zawadzki Mieczysław ps. „Kafel” – ur.:21.01.1926 r. w Brańsku, syn Andrzeja i Władysławy. W organizacji AK od 1944 r. następnie w NOW i NZW. Uczestnik bitwy pod Bodakami 17.05.1945 r. Po bitwie zwolniony ze służby. Aresztowany przez PUBP w Bielsku Podl. na początku października 1945 r. po tygodniu przesłuchań , zwolniony z braku dowodów.
 • Zawadzki Ryszard ps. NN – zamieszkały w Brańsku żołnierz NSZ i NZW. Żołnierz kompani Jana Sakowicza ps. „Bem”.
 • por. Zalewski Zbigniew (Antoni) ps. „Drzymała”, „Orłowski” zam. w Brańsku. W organizacji AK od 1942 r. następnie w NOW i NSZ. Pierwszy komendant powiatu NSZ, dowódca kompani szkolnej powiatu, przewodniczący WSD i SS (sekcja specjalna). Od 1945 r. dowódca oddziału dyspozycyjnego komendy powiatu NOW i NSZ. Zginą w bitwie pod Bodakami 17.05.1945 r.

Sporządzone biogramy uczestników organizacji niepodległościowych znajdują potwierdzenie źródłowe w archiwach, dokumentach IPN-u i prywatnych zbiorach autora. Możliwe są zniekształcenia nazwisk i imion, nieprecyzyjne daty urodzin i zgonów. Osoby posiadające dokładne informacje proszone są o kontakt na adres darekzabludowski@interia.pl i/lub korzeniewski@gmail.com

Darek Zabłudowski

Słownik skrótów organizacji:

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej
PZP – Polski Związek Powstańczy
AK – Armia Krajowa
AKO – Armia Krajowa Obywateli
NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa
NSZ – Narodowe Siły Zbrojne
NZW – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
WiN – Wolność i Niezawisłość

 


1. Data na podstawie wpisu prawnuczki “Fali”: http://www.moikrewni.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=6118&view=previous

Tagged on: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 thoughts on “Niezłomni lecz Wyklęci. Wyklęci lecz Niezłomni.

 1. PaulinaPe

  Wróblewski Józef ps. NN – zam. w Brańsku żołnierz AK, NZW. Kowal brański.Gdyby tak trochę wcześniej zająć się tematem ;( Dziadzio dużo opowiadał. . . Tylko człowiek nie pomyślał aby to gdzieś zapisać.;(

  1. Rafał Korzeniewski Post author

   Na pewno znasz datę urodzin, śmierci. Na pewno masz jakieś zdjęcie. Może Twoi rodzice pamiętając coś więcej, choćby jego pseudonim.. Może jeszcze jakieś jego rodzeństwo żyje. Na pewno coś tam jeszcze da się ustalić!

   1. Popławski

    Właśnie wreszcie dotarłem do mojego krewnego , również poszukuję więcej informacji i szczegółów z życia wojennego i powojennego może ktoś ma.

 2. dr Marek Czarniawski

  Stanisław Krupkowski wcale nie zginął pod Orłowem. Zamieszkały wieś Torule, aresztowany, bestialsko katowany, zmarł w latach 90-tych. W 1978 roku nieznani sprawcy podpalili jego gospodarstwo.

 3. Kenap

  Krupkowski Stanisław ps. „Wichura” syn Józefa ur. w 1916 r. w Torulach gm. Brańsk członek siatki terenowej AK następnie w NZW. Aresztowany w 1946r.
  Dziękuję za cenną uwagę i sprostowanie, uczestnicy konspiracji i żołnierze z Gminy Brańsk będą opisywani w innym opracowaniu.
  Pozdrawiam Darek .

 4. Pingback: Żołnierze konspiracji niepodległościowej z Gminy Brańsk – wieś KiersnowoBrańsk | Brańsk

 5. Pingback: Żołnierze konspiracji niepodległościowej z Gminy Brańsk – wieś ChojewoBrańsk | Brańsk

 6. Pingback: Żołnierze konspiracji z Gminy Brańsk – wieś KoszewoBrańsk | Brańsk

 7. Pingback: Związek Strzelecki W Brańsku | | Brańsk

 8. Kenap

  płk. „Mścisław” (Nr 616 z 20.X.43), wystąpił z wnioskiem o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami 12 żołnierzy AK, a mianowicie:
  nr.2. Stanisława Sobolewskiego ps. „Stanisław” ur.. 1921, podoficera będącego w konspiracji od II.1940 r., kierownika meliny radiowej, który przez dłuższy czas był kierownikiem meliny radiowej odbierającej wiadomości na podstawie, których był wydawany „Wolny Głos” Inspektora Podlaskiego. Młody, ideowy żołnierz wolności wyróżniający się w pracy poświęceniem.”
  Sobolewski Stanisław „Orwicz” 1921 kpr. 15.XII.43 Bielsk Podl.
  Zródło -Lista odznaczonych i awansowanych w – jamiolkowski.pl
  http://www.jamiolkowski.pl/o_mnie/lista2.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *