Starania o awans generalski dla Zygmunta Szendzielarza ps. “Łupaszka”

    Od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej i środowiska patriotyczne prowadzą akcję przywrócenia należnej czci bohaterom naszej ojczyzny tzw. „Żołnierzom Wyklętym”. Prowadzone są prace ekshumacyjne w dołach śmierci – miejscu ich pochówku. Nowoczesne metody badań pozwalają w większości wypadków ustalić tożsamość szczątków osoby pochowanej. W maju 2013 roku na łące warszawskiego cmentarza na Powązkach odnalezione zostały szczątki majora Zygmunta Szendzielarza znanego pod pseudonimem „Łupaszko”. Zamordowany on został strzałem w tył głowy w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej dnia 8 lutego 1951 roku. Do końca śledztwa zachował godną postawę nie obciążając nikogo podczas zeznań.

    Dla środowiska Brańska i okolicy (szczególnie wieś Kiersnowo) jest to postać znana jako dowódca V Wileńskiej Brygady AK, działającej tu od kwietnia do jesieni 1945 roku. Wysoce moralna postawa „Łupaszki”, jego niezłomność i czyny predysponują go do panteonu największych bohaterów walki o wolność ojczyzny po II wojnie światowej.

    Wiosną bieżącego roku spodziewany jest pogrzeb mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Spłacając niejako dług wdzięczności, podjęta została przez środowiska patriotyczne inicjatywa, wystąpienie do Prezydenta R.P. o mianowanie tego dowódcy na stopień generała Wojska Polskiego. W tym celu zbierane są listy poparcia. Do akcji przyłączyła się nasza drużyna harcerska, która również nosi imię legendarnej już łączniczki oddziału „Łupaszki” – Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

    Podpisy na listach będą zbierane 10.01.2016 r. po Mszach Świętych w Brańskim Kościele.  Zachęcamy i prosimy parafian o udzielenie swego poparcia poprzez podpis na listach obsługiwanych przez harcerzy. Podpisy można też będzie złożyć w kolejnych dniach – do piątku 15.01.2016 włącznie. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z dh. Jakubem Paradzikiem lub dh. pwd. Mieczysławem Korzeniewski. Ludziom, którzy zechcą to uczynić aby choć w części spłacić dług wobec poległych bohaterów – serdeczne Bóg zapłać.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
opiekun drużyny dh pwd. mgr Mieczysław Korzeniewski

Źródło: http://zhp.bransk.eu/starania-o-posmiertny-awans-generalski-dla-z-szendzielarza-ps-lupaszka/

2 thoughts on “Starania o awans generalski dla Zygmunta Szendzielarza ps. “Łupaszka”

  1. Kazimierz

    Czas najwyższy, aby spłaścić dług wdzięczności w stosunku do wielkiego patrioty – żołnierza niezłomnego.
    Cześć i chwała bohaterowi!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *