Słowo na zachętę

O minionych wydarzeniach najczęściej przypominamy sobie przy okazji ich rocznic. Im bardziej te rocznice są okrągłe, tym dokładniejsze stają się ich omówienia.  20 lat, które upłynęły od obchodów 500-lecia miasta Brańsk to czas wielkich zmian w naszej kulturze, mentalności, ale także – a być może przede wszystkim – czas, w którym rewolucje technologiczne znacząco wpłynęły na sposób przekazywania informacji oraz ich dostępność.  Aby wyjść naprzeciw tym zmianom i ożywić w tej informatycznej przestrzeni Brańsk, a w szczególności jego historię, postanowiłem stworzyć miejsce, w którym takie informacje można by było zebrać i udostępnić osobom zainteresowanym. Pomysł to jedno, jego realizacja jest czymś zupełnie innym. Brak czasu, brak wiedzy to skuteczne przeszkody w tego typu przedsięwzięciach. Tak się szczęśliwie jednak składa, że  starszym ode mnie pokoleniu znalazło się kilka osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do lepszego poznania historii Brańska i jego okolic. Ta historia sama  w sobie jest bardzo ciekawa i będzie z pewnością w przyszłości podstawą do osobnego artykułu. Tu jedynie nadmienię, że ich działania zaowocowały szeregiem badań i publikacji m.in. w kwartalniku “Białostoczcyzna”, w “Przeglądzie Historycznym”, Zeszytach Naukowych Fili UW w Białymstoku, Biuletynie WDK “Dyskusja” a w końcu także w rocznikach “Ziemia Brańska”. W gronie tych ludzi znalazł się także Zbigniew Romaniuk – historyk, autor wielu cennych, często cytowanych i wykorzystywanych publikacji i wydawnictw. Zajmuje się on nadal aktywnym badaniem historii regionu.  Wiele z artykułów na tym portalu z pewnością będzie opierało się na jego badaniach i publikacjach.

Opisując dane zagadnienia będę wykonywał więc najczęściej pracę odtwórczą, dokonując przeglądu, a czasem po prostu streszczenia artykułów na które się natknę. W związku z tym, w takich przypadkach, nie będę powielał przypisów bibliograficznych, a jedynie wprowadzę informację o źródle, z którego korzystałem. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z dokładniejszą argumentacją  i udokumentowaniem przytaczanych zdarzeń powinny więc sięgnąć do takich źródeł.

W mojej opinii jest po co sięgać. Jest co przypominać. 18. 01. 2013 roku mija 520 lat od nadania naszemu miastu praw magdeburskich. Taki przywilej Brańsk uzyskał jako pierwsze miasto na Podlasiu.  Świadczy to o ważnej roli jaką ośrodek ten odgrywał w tamtych czasach. Historia miasta nie zaczęła się jednak wtedy, ale znacznie wcześniej. Znaczącą rolę odgrywał także  w wiekach późniejszych, choćby jako miejsce, w którym toczyły się sejmiki szlacheckie.

Z biegiem lat, z różnych przyczyn, Brańsk tracił na znaczeniu. Jednak nawet obecnie, gdy jest po prostu mało znanym miasteczkiem na Podlasiu zdarza się, że pewne wydarzenia wciągają to małe miasteczko w przestrzeń poważnych polemik. Jednym z takich wydarzeń było z pewnością powstanie filmu “Shtetl” Mariana Marzyńskiego, który chyba na stałe wpisze Brańsk w dyskusję o stosunkach Polsko – Żydowskich, zarówno dawnych jak i obecnych, czego dowodem może być także  niedawna dyskusja wywołana filmem “Pokłosie” Władysława Pasikowskiego.

Tym bardziej więc dziwi to, ze dotychczas Brańsk nie odnalazł swego poważniejszego miejsca w wirtualnej przestrzeni. Mam nadzieję, że miejsce takie jak bransk.eu stanie się przyczynkiem do odwrócenia tego trendu. Mam też takie pragnienie, by treści, które się tu pojawią na nowo rozbudziły zainteresowanie miastem i jego historia  wśród jego własnych mieszkańców.  Zapraszam więc do lektury. Zapraszam też wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoja wiedzą, swoimi badaniami do wspólnego budowania tego miejsca. Wierzę, że znajdzie się tu też miejsce nie tylko na historię, ale i bardziej współczesne sprawy i problemy. Chętnie widzę tu też rzeczową i merytoryczną dyskusję. Jedynymi ograniczeniami jakie przewiduję tu to kultura, wzajemne poszanowanie, oraz rzetelność i prawda.

pozdrawiam i życzę miłej lektury

Rafał Korzeniewski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *